Tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm SCADA Survalent. Xây dựng Trung Tâm Điều Khiển Tỉnh Kon Tum

16/01/2018 17:52

Từ ngày 23/3/2015 đến ngày 29/3/2015, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương tổ chức lớp đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm SCADA Survalent cho các cán bộ kỹ thuật tại Điện lực Kon Tum.

Trong khóa tập huấn, các kỹ sư SCADA của công ty Mỹ Phương đã thực hiện đào tạo cho 5 kỹ sư của Điện lực Kon Tum với các nội dung như sau: Giới thiệu, cung cấp các khái niệm, các chức năng, bản quyền và đào tạo hướng dẫn cài đặt phần mềm SCADA Survalent; Đào tạo xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện vận hành HMI…

Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho các kỹ sư SCADA của Phòng Điều độ Điện Lực Kon Tum hoàn toàn nắm bắt và làm chủ công nghệ phần mềm SCADA Survalent, có khả năng tự cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu của hệ thống.

Hình ảnh lớp tập huấn đào tạo

Ngay sau khi tham gia khóa đào tạo chuyển giao công nghệ, Phòng Điều độ - Công ty Điện Lực Kon Tum đã tự tiến hành việc xây dựng cấu hình hệ thống SCADA, kết nối toàn bộ các Recloser trên lưới trung thế của tỉnh Kon Tum về hệ thống SCADA. Hệ thống đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành chính thức kể từ tháng 06/2015.

Hội nghị đánh giá thực hiện dự án xây dựng Hệ thống SCADA Điện lực Kon Tum năm 2015

Ngày 25/9/2016, EVN CPC đã phê duyệt và giao PC Kon Tum thực hiện dự án: xây dựng Trung tâm điều khiển (TTĐK) và hệ thống thông tin SCADA tỉnh Kon Tum năm 2016.

TTĐK hệ thống điện tỉnh Kon Tum phát triển trên cơ sở nâng cấp hệ thống SCADA được xây dựng vào năm 2015, giám sát từ xa các Trạm biến áp 100kV và các Recloser trên lưới điện trung thế Kon Tum.

Ngày 26/12/2016 PC Kon Tum đã tổ chức Lễ ra mắt Trung Tâm Điều Khiển hệ thống điện Kon Tum để chính thức đưa vào vận hành.

Hình ảnh ra mắt và chính thức vận hành TTĐK Hệ thống điện Kon Tum 2016Chủ đề liên quan