Tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm SCADA Survalent Thực hiện dự án Xây dựng Trung Tâm Điều Khiển Đà Nẵng

16/01/2018 17:01

Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương tổ chức lớp tập huấn đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm SCADA Survalent cho các cán bộ kỹ thuật tại Điện lực Đà Nẵng theo hợp đồng thuộc dự án Xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống điện Đà Nẵng năm 2016.

Trong khóa tập huấn, các kỹ sư SCADA của công ty Mỹ Phương đã thực hiện đào tạo cho 10 kỹ sư của Điện lực Đà Nẵng với các nội dung như sau: Giới thiệu, cung cấp các khái niệm các chức năng, bản quyền và đào tạo hướng dẫn cài đặt phần mềm SCADA Survalent; Đào tạo xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện vận hành HMI…

Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho các kỹ sư SCADA của Phòng Điều độ Điện Lực Đà Nẵng hoàn toàn nắm bắt và làm chủ công nghệ phần mềm SCADA Survalent – có khả năng cài đặt, cấu hình, vận hành, bảo trì bảo dưỡng, mở rộng phát triển, nâng cấp…hệ thống SCADA, đảm bảo việc làm chủ cũng như duy trì và phát triển hệ thống đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

 

Hình ảnh lớp tập huấn đào tạo

Ngay sau khi tham gia khóa đào tạo chuyển giao công nghệ, Phòng Điều độ - Công ty Điện Lực Đà Nẵng phối hợp cùng công ty Mỹ Phương tiến hành việc xây dựng cấu hình hệ thống SCADA, kết nối điều khiển xa cho các trạm biến áp 100kV và các Recloser trên lưới trung thế của Điện lực Đà Nẵng. Hệ thống Trung tâm Điều Khiển Điện lực Đà Nẵng đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành chính thức kể từ cuối năm 2016.

 

Trung tâm điều khiển Điện lực Đà NẵngChủ đề liên quan