Xây dựng Trung Tâm Điều Khiển 3 Tỉnh Quảng Bình - Phú Yên - Đak Nông
Chi tiết dự án


Từ ngày 14/9/2016 đến ngày 28/9/2016, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương tổ chức lớp đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm SCADA Survalent tại trụ sở Công ty Thí nghiệm điện miền Trung (CPC ETC) cho các chuyên viên phòng điều độ, công nghệ thông tin, kỹ thuật từ các Công ty Điện lực Quảng Bình, Phú Yên, Đak Nông theo hợp đồng thuộc dự án Xây dựng Trung Tâm Điều Khiển các Tỉnh Quảng Bình - Phú Yên - Đak Nông.

Trong khóa tập huấn, các kỹ sư SCADA của công ty Mỹ Phương đã thực hiện đào tạo cho 30 chuyên viên của Điện lực Quảng Bình, Phú Yên, Đak Nông với các nội dung như sau: Giới thiệu, cung cấp các khái niệm, các chức năng, bản quyền và đào tạo hướng dẫn cài đặt phần mềm SCADA Survalent; Đào tạo trực tiếp trên phần mềm SCADA Survalent- hướng dẫn xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện vận hành HMI…

Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho các chuyên viên và kỹ sư SCADA của các Điện lực nắm bắt và làm chủ công nghệ phần mềm SCADA Survalent, thực hiện việc xây dựng, cấu hình cũng như vận hành các TTĐK và mở rộng dự án sau này.

Ngay sau khi tham gia khóa đào tạo chuyển giao công nghệ, đội ngũ các chuyên viên và kỹ sư SCADA của các Điện lực đã cùng phối hợp với CPCETC tiến hành xây dựng các TTĐK Quảng Bình, Phú Yên, Đak Nông, kết nối SCADA với các Trạm 110kV và các thiết bị trên lưới trung thế của các tỉnh thông qua giao thức IEC60870-5-101/104, DNP3.0…

Với chỉ đạo và yêu cầu tiến độ đề ra của CPC, cả 3 TTĐK Quảng Bình, Phú Yên, Đak Nông đều lần lượt được xây dựng hoàn thành và sớm đưa vào vận hành chính thức từ cuối năm 2016 cho đến nay.