HOÀN TẤT BÀN GIAO HỢP ĐỒNG THIẾT BỊ MÁY CẮT RECLOSER THUỘC GÓI THẦU 23TBT-G71 CHO EVNCPC

17/06/2024 14:09

     Vào đầu tháng 6/2024 vừa qua, lô hàng thiết bị Máy cắt Recloser của Eaton’s Cooper cung cấp cho gói thầu 23TBT-G71 thuộc chương trình: Mua sắm VTTB phục vụ ĐTXD, SXKD, SCL đợt 1 năm 2024 do Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung làm Chủ đầu tư đã về đến Việt Nam. Lô hàng gồm 89 bộ Máy cắt Recloser loại 27kV và 5 bộ Máy cắt Recloser loại 38kV.

HOÀN TẤT BÀN GIAO HỢP ĐỒNG THIẾT BỊ MÁY CẮT RECLOSER THUỘC GÓI THẦU 23TBT-G71 CHO EVNCPC

     Sau khi hàng về kho, các thiết bị đã được các cán bộ kỹ thuật của Công ty Mỹ Phương kiểm tra, thử nghiệm trước khi bàn giao cho 11 Công ty con trực thuộc EVNCPC.

     Công ty Mỹ Phương đã hoàn tất giao hàng cho tất cả các Điện lực trước ngày 13/6/2024. Việc cung cấp thiết bị Máy cắt Recloser cho dự án này sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện độ tin cậy, an toàn và hiệu quả của hệ thống lưới điện, đồng thời giúp giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ điện cho khách hàng.

HOÀN TẤT BÀN GIAO HỢP ĐỒNG THIẾT BỊ MÁY CẮT RECLOSER THUỘC GÓI THẦU 23TBT-G71 CHO EVNCPC

HOÀN TẤT BÀN GIAO HỢP ĐỒNG THIẾT BỊ MÁY CẮT RECLOSER THUỘC GÓI THẦU 23TBT-G71 CHO EVNCPC

HOÀN TẤT BÀN GIAO HỢP ĐỒNG THIẾT BỊ MÁY CẮT RECLOSER THUỘC GÓI THẦU 23TBT-G71 CHO EVNCPC

<p><img class="alignnone wp-image-3232 size-full" src="http://www.mpcovn.com/files/2024/06/17/anhso6.jpg" alt="HOÀN TẤT BÀN GIAO HỢP ĐỒNG THIẾT BỊ MÁY CẮT RECLOSER THUỘC GÓI THẦU 23TBT-G71 CHO EVNCPC" width="2568" height="1926" /></p>

Mỹ Phương News