Các loại bọc cách điện  • Nhằm phục vụ cho việc bọc cách điện các thiết bị khi thao tác hotline, hãng Hubbell đã chế tạo ra rất nhiều các loại bọc cách điện chuyên dụng như bọc xà, bọc đầu xà, bọc dây, bọc trụ, bọc sứ, bọc FCO, ...


SẢN PHẨM CÙNG LOẠI