Bộ lập trình CF800PROG- Đọc địa chỉ.

- Ghi địa chỉ.

- Đọc những giá trị analogue.

- Kiểm tra thiết bị.

- Xóa địa chỉ.

- Cài đặt cho 3 chế độ của đầu báo nhiệt.

Đặc điểm nổi bật :

- Lập trình lại cho thiết bị đơn giản.

- Có thể mang theo dễ dàng, không cần nguồn cung cấp.

- Phù hợp cho tất cả thiết bị địa chỉ Cooper hiện tại.


Bộ lập trình cho thiết bị địa chỉ là một công cụ linh hoạt để hỗ trợ thi công, bảo trì và sửa chữa.