Ròng rọc, dây nài, kẹp dây  • Nhằm phục vụ cho công tác thay dây tưa, kéo dụng cụ hotline lên cao hoặc lên xe gàu thao tác, hãng Hubbell đã chế tạo ra rất nhiều thiết bị chuyên dụng như ròng rọc, móc kéo vật dụng, dây nài, kẹp dây, ...

 

Mô tả Hình ảnh tham khảo
  Dây thừng
  Ròng rọc
  Dây nài
  Kẹp dây

 SẢN PHẨM CÙNG LOẠI