Tài liệu hướng dẫn, khuyến cáo


  • RECLOSER COOPER

1. Hướng dẫn thử nghiệm, lắp đặt, cài đặt và vận hành Recloser Cooper

2. Danh mục kiểm tra lắp đặt Recloser Cooper

3. Khuyến cáo thử nghiệm Recloser

4. Khuyến cáo về lắp đặt cho tủ điều khiển Recloser sử dụng nguồn nuôi từ lưới hạ thế

5. Lưu ý khi lưu kho tủ điều khiển và Recloser

6. Kiểm tra tín hiệu đo lường dòng điện của tủ FXD

7. Kiểm tra Recloser không cắt được bằng tủ FXD

8. Kiểm tra Recloser không đóng được bằng tủ FXD

9. Kiểm tra tủ FXD không nhận trạng thái Recloser, đèn OPEN và CLOSE đều không sáng

10. Kiểm tra Recloser không đóng được bằng tủ F6

11. Quy trình kiểm tra bộ sạc Accu tủ điều khiển Recloser

12. Biểu mẫu kiểm tra Recloser NOVAi – tủ FXD không nhận dòng

13. Sơ đồ Trip – Close Recloser bằng 4 battery 12V

  • DỤNG CỤ SỬA CHỮA ĐIỆN NÓNG – HOTLINE TOOLS

1. Hướng dẫn lưu kho dụng cụ Hotline

2. Hướng dẫn thử nghiệm sào thao tác điện áp chịu đựng 100kV- ASTM F711

3. Hướng dẫn thử nghiệm điện áp chịu đựng bọc sứ néo

4. Hướng dẫn thử nghiệm bọc dây cứng

5. Hướng dẫn thử nghiệm bọc sứ đứng

6. Hướng dẫn thử nghiệm bọc trụ

7. Hướng dẫn thử nghiệm bọc dây mềm

8.1. Hướng dẫn thử nghiệm thảm cách điện không rãnh

8.2. Hướng dẫn thử nghiệm thảm cách điện có rãnh

9. Hướng dẫn thử nghiệm cáp lèo, bộ đóng có tải

10. Hướng dẫn thử nghiệm vai áo, găng tay cách điện

A. Tiêu chuẩn áp dụng & khuyến cáo thử nghiệm định kỳ

B. Danh mục mẫu thử

C. Phụ kiện cần chuẩn bị để thử nghiệm Hotline

  • DAO CẮT TỤ VÀ TỦ ĐIỀU KHIỂN

1. Khuyến cáo vận chuyển, lắp đặt dao cắt tụ và tủ điều khiển

  • GIÀN TỤ BÙ TRUNG VÀ CAO THẾ

1. Hướng dẫn kiểm tra lắp đặt giàn tụ bù trung và cao thế