Tập huấn đào tạo sử dụng thiết bị hotline tại EVN SPC

16/01/2018 14:29

Ngày 5&6/1/2017, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương và Hãng Hubbell đã tổ chức khóa tập huấn đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị dụng cụ sửa chữa điện nóng (hotline tool) của Hãng Hubbell/Chancer tại Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC) theo hợp đồng Cung cấp thiết bị hotline cho nhu cầu năm 2017.

Khóa tập huấn do chuyên gia của Hãng Hubbell/Chance và đội ngũ kỹ sư của Công ty Mỹ Phương thực hiện hướng dẫn cho hơn 90 cán bộ công nhân hotline, phòng kỹ thuật của các công ty điện lực trực thuộc và các cán bộ của các đơn vị như Ban Vật Tư, Ban Kỹ Thuật EVNSPC.

Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho cán bộ kỹ thuật vận hành, thí nghiệm hiểu rõ cũng như nắm vững được các khuyến cáo an toàn của nhà sản xuất về cách thí nghiệm, sử dụng thiết bị hotline được an toàn và hiệu quả.

 

Videos hướng dẫn Hotline ToolsChủ đề liên quan