Chuyên gia của hãng Eaton giới thiệu và kiểm tra thực tế AVR tại EDC - Điện lực Cambodia

03/11/2023 08:43

     Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2023 công ty Mỹ Phương đã phối hợp mời chuyên gia của hãng Eaton - Ông Fernando giới thiệu về sản phẩm AVR và các bước kiểm tra AVR của hãng.

Ngày 11/10/2023 Mr Fernando trình bày về sản phẩm AVR

Ngày 12/10/2023 Mr Fernando hướng dẫn các kỹ sư EDC kiểm tra thực tế các trường hợp hư hỏng của AVR tại nhà xưởng của EDC

 

Đại diện công ty Mỹ Phương-Mr Nguyễn Khắc Việt giới thiệu về công ty và các sản phẩm chiến lược RMU / SCADA

     Sau hai ngày làm việc giữa các bên Hãng Eaton - Điện Lực Cambodia - Công ty Mỹ Phương hội nghị đã kết thúc tốt đẹp, góp phần gắn kết quan hệ và phát triển thương mại trong tương lai.