EVN CPC Triển khai công nghệ sửa chữa điện nóng (hotline)
Chi tiết dự án

2017-2018

Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã xây dựng kế hoạch triển khai sửa chữa nóng lưới điện phân phối 22kV với mục tiêu cuối năm 2017, đầu năm 2018 sẽ áp dụng tại 11/11 Công ty Điện lực thành viên. MPCo đã cung cấp 11 bộ dụng cụ thi công Hotline cho 11 Công ty Điện lực thành viên với trang thiết bị bao gồm : 125 hạng mục dụng cụ thi công hotline của Hãng Hubbell/Chance với đầy đủ thiết bị giúp cho công nhân thao tác dễ dàng và sửa chữa, bảo trì lưới điện đang mang điện an toàn cụ thể như sau:

 

Giai đoạn 1: MPCo đã cung cấp 3 bộ dụng cụ thi công Hotline cho các Công ty Điện Lực: Bình Định, Thừa Thiên Huế, Đăk Lak vào tháng 08/2016.

 

Giai đoạn 2: MPCo đã cung cấp 3 bộ dụng cụ thi công Hotline cho các Công ty Điện Lực: Quảng Nam, Phú Yên, Gia Lai vào tháng 03/2017.

 

Giai đoạn 3: MPCo tiếp tục cung cấp 5 bộ dụng cụ thi công Hotline cho các Công ty Điện Lực: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum, Đăk Nông vào tháng 01/2018

 

Công ty Mỹ Phương cũng thực hiện các khóa đào tạo do chuyên gia kỹ thuật của Hãng Hubbell đến từ Mỹ hướng dẫn sử dụng bộ dụng cụ và giải đáp thắc mắc cho các cán bộ kỹ thuật trong quá trình vận hành.