Sào thao tác  • Nhằm phục vụ cho nhiều công tác hotline, hãng Hubbell đã chế tạo ra rất nhiều các loại sào cách điện chuyên dụng như sào grip-all, sào giữ dây, sào đa năng và các dụng cụ gắn đầu sào đa năng, ...

 

Mô tả Hình ảnh tham khảo
Sào tiếp địa (Grip all) chiều dài tùy chọn từ 4ft đến 16ft

Loại thân đơn

Loại gấp khúc

Loại nhiều ống có thể rút gọn

 Sào giữ dây chiều dài tùy chọn từ 6ft đến 11ft
 Sào rút gọn chiều dài  tùy chọn từ 8ft đến 30ft
 Sào đo chiều cao thu gọn được, chiều dài 34ft
 Bộ cắt cành cây
 Sào mở bu lông có điều chỉnh hướng chiều dài tùy chọn từ 6ft đến 12ft
 Sào mở bu lông chiều dài tùy chọn từ 6ft đến 8ft

 Sào tháo dây buộc cổ sứ chiều dài 8ft  
 Sào thao tác DS, FCO chiều dài tùy chọn từ 4ft đến 20ft  
Sào đa năng chiều dài tùy chọn từ 4ft đến 14ft

Loại thân đơn:

Loại gấp khúc:

Loại ghép 2 đoạn:

  • Một số phụ kiện thường sử dụng với sào đa năng như đầu tháo chốt chẻ, đầu vặn bu lông, đầu bàn chải, đầu lưỡi dao, …

 

 Mô tả  Hình ảnh tham khảo
 Đầu tháo chốt chẻ  
 Đầu tháo ống lắp chì  
 Đầu mở bu lông  
 Đầu thao tác DS, FCO  
 Đầu mở chốt bi sứ  
 Đầu lưỡi cưa  
 Đầu giữ chốt sứ  
 Đầu cưa sắt  
 Đầu giữ dây  
 Đầu gương  
Đầu móc sứ chuỗi
Đầu bàn chải sắt
Đầu tháo lắp sứ néo
Đầu lưỡi dao  
 Đầu chuyển hướng  
Đầu búa
Đầu tháo lắp sứ đỡ
Đầu bàn chải làm sạch chu vi dây dẫn
Đầu buộc dây buộc cổ sứ
  • Ngoài ra, còn có một số phụ kiện phụ trợ trong công tác thi công bằng sào như khiên chắn bảo vệ, sào kéo người gặp nạn, dây bắt động vật

 

Mô tả Hình ảnh tham khảo
Khiên chắn bảo vệ
Sào kéo người gặp nạn
Dây bắt động vật
 

 

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI