Survalent DMS for Substations | Survalent Technology Corporation  1. Thông tin về sản phẩm:
  • Giải pháp phần mềm SmartDMS cung cấp cho người dùng một hệ thống quán lý lưới điện phân phối thông minh và hiện đại, được tích hợp chung trên một nền tản phần mềm với hệ thống SmartSCADA, sử dụng trên cùng một giao diện vận hành và thừa hưởng đầy đủ các tính năng mà hệ thống SmartSCADA sở hửu
  • Hãng sản xuất: Survalent Technology Corporation
  • Xuất xứ: Canada

 

  1. Mô tả sản phẩm:
  • Được xây dựng trên cùng một giao diện vận hành và thừa hưởng đầy đủ các tính năng mà hệ thống SmartSCADA sở hửu (ví dụ như: khả năng dự phòng, các đặc điểm không giới hạn…)
  • Ứng dụng dùng để xây dựng mô hình lưới phân phối thông minh bao gồm cả cấu trúc và nguyên lý vận hành của lưới (Network model - Topology processing )
  • Có khả năng tự động tính toán dòng tải (Load Flow) trên lưới từ đó đưa ra các phương thức vận hành an toàn cho lưới điện (Security analysis)