Tập huấn đào tạo sử dụng thiết bị Hotline tại EVNCPC

16/01/2018 14:08

Ngày 4/1/2017, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương và Hãng Hubbell đã tổ chức khóa tập huấn đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị dụng cụ sửa chữa điện nóng (hotline tool) của Hãng Hubbell/Chancer tại Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung (EVNCPC) theo hợp đồng Cung cấp thiết bị hotline cho nhu cầu năm 2017.

Khóa tập huấn do chuyên gia của Hãng Hubbell/Chance và đội ngũ kỹ sư của Công ty Mỹ Phương thực hiện hướng dẫn cho hơn 50 cán bộ công nhân hotline, phòng kỹ thuật của  các công ty điện lực trực thuộc và các cán bộ của các đơn vị như Ban Vật Tư, Ban Kỹ Thuật EVNCPC.

Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho cán bộ kỹ thuật vận hành, thí nghiệm hiểu rõ cũng như nắm vững được các khuyến cáo an toàn của nhà sản xuất về cách thí nghiệm, sử dụng thiết bị hotline được an toàn và hiệu quả.Chủ đề liên quan