Tập huấn đào tạo vận hành Recloser Eaton's Cooper tại EVN HCMC

16/01/2018 15:38

Ngày 10/6/2016, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương đã tổ chức khóa tập huấn đào tạo vận hành Recloser 16kA của Eaton's Cooper tại Tổng Công Ty Điện Lực TP Hồ Chí Minh (EVN HCMC) theo hợp đồng Cung cấp Recloser cho nhu cầu năm 2016.

Khóa tập huấn do đội ngũ kỹ sư của Công ty Mỹ Phương thực hiện hướng dẫn cho các cán bộ kỹ thuật của các đơn vị điện lực trực thuộc và các phòng ban liên quan.

Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho cán bộ kỹ thuật vận hành, thí nghiệm hiểu rõ cũng như nắm vững được các khuyến cáo an toàn của nhà sản xuất về cách thí nghiệm, lắp đặt, vận hành Recloser, đảm bảo cho việc vận hành recloser được an toàn và ổn định, tin cậy trên lưới điện.