Tập huấn đào tạo vận hành Recloser Eaton's Cooper tại EVN SPC

16/01/2018 16:35

Ngày 18/4/2017, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương đã tổ chức khóa tập huấn đào tạo vận hành Recloser của Eaton's Cooper tại Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam (EVN SPC) theo hợp đồng Cung cấp Recloser cho nhu cầu năm 2017.

Khóa tập huấn do đội ngũ kỹ sư của Công ty Mỹ Phương thực hiện hướng dẫn cho 70 cán bộ kỹ thuật vận hành, phòng kỹ thuật, phân xưởng cơ điện của 21 công ty điện lực trực thuộc và các cán bộ của các đơn vị như Ban Vật Tư, Ban Kỹ Thuật, Trung Tâm SCADA EVN SPC.

Mục đích của khóa tập huấn đào tạo nhằm giúp cho cán bộ kỹ thuật vận hành, thí nghiệm hiểu rõ cũng như nắm vững được các khuyến cáo an toàn của nhà sản xuất về cách thí nghiệm, lắp đặt, vận hành Recloser, đảm bảo cho việc vận hành recloser được an toàn và ổn định, tin cậy trên lưới điện.