Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển tại PC Trà Vinh

13/09/2023 12:54

Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển tại PC Trà Vinh

 

Căn cứ theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa PC Trà Vinh và Công ty Mỹ Phương, sau khi hoàn thành việc giao hàng, ngày 12-09-2023 cán bộ kỹ thuật của công ty Mỹ Phương đã tiến hành buổi Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển cho các Cán Bộ Kỹ Thuật của PC Trà Vinh.

 

Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển tại PC Trà Vinh

 

Buổi tập huấn diễn ra tại Văn phòng Công ty Điện lực Trà Vinh với sự tham gia nhiệt tình và đầy đủ của các cán bộ kỹ thuật.

 

Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển tại PC Trà Vinh

Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển tại PC Trà Vinh

Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển tại PC Trà Vinh

Tập huấn hướng dẫn Lắp đặt – Vận hành Dao cắt tụ bù và Tủ điều khiển tại PC Trà Vinh

 

Cán bộ kỹ thuật 2 bên trao đổi với sản phẩm thực tế.