Hội thảo chuyên đề giải pháp quản lý các nguồn năng lượng phân tán DERM tích hợp hệ thống ADMS của Survalent/Canada tại EVN CPC

30/03/2024 13:19

     Tiếp theo trong chuỗi công tác của Hãng Survalent tại Việt Nam trong tháng 3, 2024, chúng tôi tiếp tục vinh dự tổ chức hội thảo chuyên đề giải pháp quản lý các nguồn năng lượng phân tán DERM tích hợp hệ thống ADMS tại Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung (EVN CPC) vào ngày 29/3/2024. Đây là nơi nhiều môi trường thuận lợi, tập trung phát triển nhanh về các nguồn năng lượng sạch, xanh phân tán như hệ thống năng lượng mặt trời, thủy điện, điện gió…. theo xu thế phát triển của Thế Giới nói chung và Nhà Nước Việt Nam nói riêng.

Hội thảo chuyên đề giải pháp quản lý các nguồn năng lượng phân tán DERM tích hợp hệ thống ADMS của Survalent/Canada tại EVN CPC

     DERM là một hệ thống quản lý nguồn năng lượng phân tán, điều chỉnh và tối ưu hóa các nguồn năng lượng như hệ thống mặt trời điện, pin lưu trữ năng lượng, hệ thống phát triển phân phối năng lượng sạch như máy phát điện chạy bằng khí sinh học…. , và các thiết bị khác như hệ thống kiểm soát tải thông minh. DERM còn có khả năng tích hợp, quản lý và điều chỉnh các nguồn năng lượng phân tán vào mạng lưới năng lượng chính.

Hội thảo chuyên đề giải pháp quản lý các nguồn năng lượng phân tán DERM tích hợp hệ thống ADMS của Survalent/Canada tại EVN CPC

     Việc triển khai giải pháp quản lý các nguồn năng lượng phân tán DERM tích hợp hệ thống ADMS là sự cần thiết giúp khách hàng chủ động tham gia vào công tác sản xuất điện năng, cải thiện đáng kể trong việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm chi phí vận hành, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng như góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

     Buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đại diện lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật khi có cơ hội được nghe trình bày và trải nghiệm trực tiếp trên hệ thống mô phỏng các tính năng và ưu điểm của hệ thống DERM từ ngài Young Ngo – Tổng Giám Đốc Kỹ thuật của Hãng Survalent Technology đến từ Canada. Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Mỹ Phương News