Hội thảo chuyên đề về phần mềm tính toán lưới điện (CYME) của Hãng Eaton/Canada tại EVN NPC

16/04/2024 08:53

     Vào ngày 11/4/2024, chúng tôi, Công ty TNHH Thương Mại Mỹ Phương, đã phối hợp với Hãng Eaton tổ chức hội thảo giới thiệu chuyên đề về phần mềm tính toán lưới điện (CYME) tại Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc.

     Phần mềm CYME hãng Eaton đươc phát triển sản xuất lâu đời tại Canada có thâm niên kinh nghiệm phục vụ ứng dụng trên thị trường từ năm 1986: -Tính toán, mô phỏng, phân tích và quy hoạch lưới điện cao và trung áp ở chế độ off-line bao gồm các chức năng mô phỏng trực quan lưới điện, tính toán tính toán tổn thất, trào lưu & phân bố công suất, tính toán ngắn mạch và phối hợp bảo vệ quá dòng điện trong hệ thống điện, tính toán lựa chọn và tối ưu dung lượng bù – vị trí lắp đặt tụ bù. -Tính toán phương thức vận hành tối ưu, đánh giá chất lượng điện năng – phân tích sóng hài. Và thời gian gần đây, ngành Điện quan tâm về các nguồn phân tán DERM, phần mềm CYME /Eaton đáp ứng quản lý và lập kế hoạch quy hoạch lưới điện, tính toán lưới điện khi có kết nối với nguồn năng lượng phân tán DERM, giao diện cơ sở dữ liệu với phần mềm GIS,…

     Buổi hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đại diện lãnh đạo và các cán bộ kỹ thuật khi có cơ hội được nghe trình bày và trải nghiệm trực tiếp trên hệ thống mô phỏng các tính năng từ chuyên gia của Hãng Eaton.Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Mỹ Phương News