Hoàn thành nghiệm thu dự án/ nghiệm thu chức năng tự động hóa lưới điện phân phối (DMS) của tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình thuộc CPC

25/04/2023 21:13

Để tiếp tục đáp ứng lộ trình phát triển lưới điện thông minh cũng như về nhu cầu thị trường điện như hiện nay và trong tương lai, CPC đã và đang đầu tư phát triển lưới điện thông minh với các ứng dụng phần mềm quản lý và điều khiển hệ thống lưới điện tại bốn tỉnh điện lực QBPC, PYPC, KTPC và ĐNoPC. Theo đó, ứng dụng phần mềm DMS đã được đưa vào vận hành trên lưới điện phân phối đáp ứng yêu cầu công tác quản lý vận hành lưới điện của công ty.

Hoàn thành nghiệm thu dự án/ nghiệm thu chức năng tự động hóa lưới điện phân phối (DMS) của tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình thuộc CPC

Kỹ sư Công ty TNHH TM Mỹ Phương thuyết trình chức năng FLISR (DAS) trước khi nghiệm thu thực tế tại Điện Lực Phú Yên

Công ty TNHH TM Mỹ Phương đã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai công nghệ DMS (Distribution Management System - Hệ thống quản lý điện phân phối) và SCADA của Survalent vào vận hành lưới điện phân phối tại bốn tỉnh điện lực của CPC. Cụ thể, trong dự án triển khai các kỹ sư của công ty TNHH TM Mỹ Phương đã thực hiện cung cấp, cấu hình các chức năng DMS, đồng thời các kỹ sư của công ty TNHH TM Mỹ Phương đã đào tạo, chuyển giao công nghệ bài bản để các chuyên viên của điện lực bốn tỉnh tiếp cận và nắm vững công nghệ từ đó hoàn toàn tự chủ nắm bắt công nghệ và xây dựng lộ trình triển khai mở rộng áp dụng cho toàn bộ mạng lưới trên địa bàn tỉnh. Bước cuối cùng là nghiệm thu các chức năng để sớm đưa vào vận hành chính thức hỗ trợ cho người điều hành trong quá trình vận hành lưới. Quan trọng nhất là chức năng FLISR được thử nghiệm thực tế trên lưới điện của bốn tỉnh thuộc CPC, từ đó có thể đánh giá khả năng đáp ứng tính năng tự động hóa trong vận hành lưới điện. 

Hoàn thành nghiệm thu dự án/ nghiệm thu chức năng tự động hóa lưới điện phân phối (DMS) của tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình thuộc CPC Kỹ sư Công ty TNHH TM Mỹ Phương thuyết trình chức năng FLISR (DAS) trước khi nghiệm thu thực tế tại Điện Lực Đawk Nông

Để hiểu rõ hơn, chức năng FLISR (Fault Location Isolation and Service Restoration) là một chức năng của hệ thống tự động hóa được thiết kế để tự động xác định vùng sự cố, cô lập vùng sự cố, khôi phục vùng không bị ảnh hưởng bởi sự cố, đảm bảo phạm vi mất điện là nhỏ nhất. Điểm nhấn của chức năng này chính là phần mềm Survalernt hoạt động bằng cách sử dụng các dữ liệu từ các thiết bị trên lưới điện (MC, Relcoser, LBS, RMU) để tự động phát hiện vị trí, cô lập, khôi phục vùng không bị ảnh hưởng trong vòng chưa đến một phút.

Để nghiệm thu thành công chức năng FLISR (DAS) trên lưới điện thực tế. Trước đó, các PCs đã phối hợp với Công ty TNHH TM Mỹ Phương đã chủ động lập phương án, đề ra kịch bản chi tiết, kiểm tra, xử lý kênh truyền, các hiện tượng bất thường có thể xảy ra trước và trong quá trình thử nghiệm, rà soát chỉnh định rơ le các thiết bị Recloser, LBS phục vụ công tác thử nghiệm. Buổi nghiệm thu diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự chứng kiểm của các lãnh đạo các công ty điện lực cũng với các kỹ sư SCADA.

Hoàn thành nghiệm thu dự án/ nghiệm thu chức năng tự động hóa lưới điện phân phối (DMS) của tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình thuộc CPC Kỹ sư Công ty TNHH TM Mỹ Phương và cán bộ điện lực Quảng Bình theo dõi quá trình FLISR hoạt động

Việc đưa các chức năng DMS, đặc biệt là chức năng FLISR (DAS) vào vận hành thực tế trên hệ thống điện tại bốn tỉnh Phú Yên, Quảng Bình, Kon tum và Đắk Nông là một quá trình chuẩn bị hết sức cần thiết trong lộ trình tự động hóa lưới điện mà các PCs đang quyết tâm thực hiện, nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện mang lại sự hài lòng khách hàng, nâng cao uy tín của ngành điện đối với khách hàng sử dụng điện. Và hơn hết, trong quá trình phát triển điện thông minh của CPC nói chung và bốn tỉnh thuộc CPC nói riêng luôn có sự đồng hành và hỗ trợ hết mình của công ty TNHH TM Mỹ Phương.

 

Liên hệ:  Hotline: 028 5410 8888    Facebook : Công ty TNHH TM Mỹ Phương

Tác Giả: Team SCADA _Công ty TNHH TM Mỹ Phương