Đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm SCADA cho PC Đồng Nai

24/09/2020 08:45

     Sau khi hoàn thành các phương án thi công được chấp thuận bởi Điện lực Đồng Nai,  công ty Mỹ Phương tiến hành bàn giao hàng hóa và  cấu hình chuyển đổi toàn bộ dữ liệu SCADA/DMS .Tiếp theo tiến độ,  trong tuần vừa qua (17-19/09/2020) công ty Mỹ Phương tiếp tục triển khai hạng mục đào tạo chuyển giao công nghệ phần mềm và hướng dẫn vận hành, cấu hình SCADA cho các Recloser Cooper kết nối hệ thống SCADA tại Trung tâm Điều khiển- điện lực Đồng Nai.

    Tham gia buổi đào tạo gồm các cán bộ kỹ thuật SCADA-công ty Mỹ Phương và hơn 63 cán bộ, chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm điều độ - điện lực Đồng Nai và các điện lực trực thuộc với các nội dung chính như sau:

-              Quản lí vận hành SCADA tủ điều khiển Recloser Cooper

-              Khai thác chức năng SCADA/DMS – máy tính Remote console

     Để buổi đào tạo hướng dẫn hiệu quả và bám sát thực tế, phía công ty Mỹ Phương đã trang bị các thiết bị dụng cụ mẫu để mô phỏng thực tế, giúp cho các cán bộ và chuyên viên kỹ thuật có thể triển khai thực hành, đánh giá và hướng dẫn xử lí tại chỗ.

Một số hình ảnh tại buổi đào tạo