Đào tạo vận hành và cấu hình SCADA các thiết bị lưới điện 22kV

26/09/2020 12:49

Trong 02 ngày 17 - 18/9, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai phối hợp với Công ty TNHH Mỹ Phương tổ chức đào tạo vận hành và cấu hình SCADA các thiết bị lưới điện 22kV. 50 học viên là cán bộ kỹ thuật của các phòng chuyên môn và 11 Điện lực đã tham gia.

     Khóa đào tạo nghiệp vụ có nội dung trọng tâm là: Hướng dẫn vận hành phần mềm SCADA tại bộ phận điều độ của các Điện lực; Cấu hình, cài đặt recloser, LBS kết nối về Trung tâm điều khiển hệ thống SCADA của Công ty. Sau phần lý thuyết, các học viên phải thực hành cài đặt, cấu hình thực tế trên thiết bị.

     Hiện nay, hệ thống SCADA/DMS của Công ty được trang bị tại phòng Điều độ Công ty và 11 Điện lực đang thu thập, giám sát và điều khiển xa 27 trạm biến áp 110kV và 80 recloser, LBS trên lưới điện 22kV.

     Dự kiến đến năm 2021, Công ty sẽ kết nối tín hiệu của khoảng 250 thiết bị recloser, LBS trên lưới điện 22kV.

Học viên thực hành cấu hình và cài đặt trên thiết bị.

     Việc đào tạo vận hành và cấu hình SCADA các thiết bị lưới điện 22kV nhằm giúp cho các cán bộ kỹ thuật nâng cao nghiệp vụ, làm chủ công nghệ và chủ động trong quá trình quản lý vận hành, xử lý sự cố hệ thống lưới điện của Công ty.

Theo PC Đồng Nai "Đào tạo vận hành và cấu hình SCADA các thiết bị lưới điện 22kV"