Recloser | Eaton's Cooper Power SystemsBảng 1: Điện áp định mức (kV)

Mô tả 15 kV 27 kV 38 kV

  Điện áp lớn nhất

  Mức cách điện xung cơ bản (BIL)

  Mức cách điện khô ở tần số công nghiệp

  Mức cách điện ướt ở tần số công nghiệp

15,5 kV

110,0 kV

50 kV

45 kV

27,0 kV

125,0 kV*

60 kV

50 kV

38,0 kV

170,0 kV

70 kV

60 kV

* Tuỳ chọn 150kV.

Bảng 2: Dòng điện định mức (kV)

Mô tả 15 kV 27 kV 38 kV

  Dòng liên tục định mức

  Dòng đóng ngắn mạch

  Dòng ngắn mạch đối xứng

  Dòng đóng ngắn mạch đỉnh

630 A*

12,5 kArms**

12,5 kArms**

31,5 kApeak**

630 A*

12,5 kArms**

12,5 kArms**

31,5 kApeak**

630 A*

12,5 kArms**

12,5 kArms**

31,5 kApeak**

            * Tuỳ chọn 800 A.

            ** Tuỳ chọn 16,0 kArms (Dòng đóng ngắn mạch đỉnh 40 kApeak)

  • Đặc điểm nổi bật:

         Recloser NOVAi là loại 3 pha, buồng cắt chân không, là sự kết hợp thành công của bốn công nghệ tiên tiến: bọc cách điện bằng chất rắn cycloaliphatic-epoxy, buồng cắt chân không hiệu suất cao, cơ chế hoạt động năng lượng thấp đáng tin cậy và một bộ điều khiển vi xử lý tự động Eaton’s Cooper Power Systems. Cách điện chất rắn polymer có khả năng chống ozone, độ ẩm, ô nhiễm, tia cực tím, và tạo vết cao.